Implantologie

implantologie:Een implantaat  is een titanium schroef die in kaak wordt geplaatst. De implantaat functioneert als een kunstwortel ter vervanging van natuurlijke wortels. U gaat het verschil tussen natuurlijke wortels en een implantaat niet voelen. Op de implantaat wordt een kroon, brug of kunstgebit (bij meerdere implantaten) geplaatst.

Enkeltandvervanging

Op de plaats waar u 1 tand of kies mist, kan een implantaat in het bot worden geplaatst. Daarna worden er afdrukken genomen voor het tandtechnische laboratorium. Na het nemen van de afdrukken wordt de kleur bepaald van de kroon. In het tandtechnische laboratorium wordt de kroon op basis van de afdrukken gemaakt. De kroon is ongeveer na 1 à 2 weken klaar en kan dan geplaatst worden op het implantaat.

Vervanging van meerdere elementen

Als u meerdere tanden en/of kiezen mist, kan er een brug op implantaten gemaakt worden. In dit geval worden er 2 implantaten geplaatst. Daarna worden er afdrukken genomen voor het tandtechnische laboratorium. Na het nemen van de afdrukken wordt de kleur bepaalt van de brug. In het tandtechnische laboratorium wordt de brug op basis van de afdrukken gemaakt. De brug is ongeveer na 1 à 2 weken klaar en kan dan geplaatst worden op de implantaten.

Klikgebit

Een kunstgebit op implantaten heet een klikgebit of een overkappingsprothese. Er worden meerdere implantaten geplaatst waarop het gebit kan rusten. Op de implantaten kan een steg-constructie of drukknopjes geplaatst worden. Zo geeft het stevigheid, maar het klikgebit kan ook worden uitgenomen voor reiniging. Een klikgebit beweegt een stuk minder dan een losse prothese. Op deze manier komt er nauwelijks voedsel onder het klikgebit.

Is het mogelijk om bij u inplanten te plaatsen?

Als uw kaakbot is uitgegroeid, kunnen er implantaten geplaatst worden. Het kaakbot is uitgegroeid tussen de 18 en 25 jaar. Er moet individueel bepaald worden of u geschikt bent voor implantaten aangezien er ook voldoende kaakbot aanwezig moet zijn. Het kaakbot gaat slinken wanneer er een tand of kies getrokken wordt. Het wordt lager en smaller. De hoogte van het kaakbot is afhankelijk van de grootte van de kaak, maar ook de kaakbijholtes of zenuwen kunnen de hoogte beperken. Als u te weinig bothoogte heeft op de plaats van een kaakbijholte, dan kan er nog een sinus-lift worden uitgevoerd. Dit is een ingreep waarbij de kaakbijholte wordt opgevuld met bot. Indien het bot geslonken is, kan er een bothersteloperatie (Guided Bone Regeneration) worden uitgevoerd. Het schroefdeel van het implantaat moet namelijk altijd volledig in het kaakbot worden geplaatst.

Behandeling

Implantaten worden bij de kaakchirurg of implantoloog geplaatst in een aantal fasen. De 1e fase bestaat uit een onderzoek, de 2e fase uit het plaatsen van de implantaten en in de 3e fase wordt een kroon of brug op de implantaten gemaakt.

implantologie Fase 1 Onderzoek

In deze fase wordt het behandelplan besproken met u en wordt uw lichamelijke gezondheid doorgenomen. Ook krijgt u informatie over de mogelijke complicaties. Daarnaast wordt er natuurlijk ook een mondonderzoek gedaan en wordt er nog een röntgenfoto (OPG) gemaakt. Hierop is de anatomie van uw kaken zichtbaar.

Fase 2 Plaatsen van de implantaten

Het plaatsen van de implantaten gebeurd onder een lokale verdoving. De kaakchirurg of implantoloog snijdt eerst uw tandvlees open, zodat het kaakbot zichtbaar wordt. Daarna wordt er een gaatje geboord in het kaakbot. Dit wordt een aantal keren herhaald, maar dan met elke keer een iets bredere boor, totdat het mogelijk is om het implantaat er in te draaien. Vervolgens wordt het tandvlees gesloten door middel van hechtingen. Het is mogelijk dat de implantaat door het tandvlees heen steekt. Dit heet een 1-fase inheling. Hierbij hoeft het tandvlees niet nog een keer opengemaakt te worden. Na de inhelingsfase kan er meteen een afdruk genomen worden voor het tandtechnisch lab. Indien het implantaat volledig door het tandvlees is bedekt, wordt dit een 2-fase inheling genoemd. Na het maken van een klein sneetje, wordt het implantaat opgezocht. Hierop wordt een healing abutment (dopje) geplaatst dat boven het tandvlees uitsteekt. Of de implantoloog of kaakchirurg kiest voor een 1-fase of 2-fase inheling, is afhankelijk van een aantal factoren. Na het plaatsen van de implantaten, heeft het bot een periode nodig om tegen het oppervlak van het implantaat te groeien waardoor het implantaat vast gaat zitten. Deze periode bedraagt 3 á 6 maanden. Daarna kan er pas een kroon of brug geplaatst worden op het implantaat.

implantologie Fase 3 Kroon of brug

Als het implantaat goed is vastgegroeid in het bot, kan er een afdruk worden genomen voor een kroon of brug. Deze afdruk wordt opgestuurd naar het tandtechnisch lab. Na ongeveer 2 weken is uw kroon of brug klaar en kan deze geplaatst worden.

Ons Team

Tandarts/praktijkeigenaar BIG-nummer: 59921583902

Mustafa Faker

Translate »
Spoedgeval
Afspraak maken
Inschrijven